OUR STORY

ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  (ER Chula) เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดราชการ เน้นให้การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤต และกึ่งวิกฤต ปัจจุบันห้องฉุกเฉินตั้งอยู่ติดกับถนนราชดำริ ตรงข้ามสวนลุมพินี มีการปรับปรุงห้องฉุกเฉินครั้งล่าสุดเมื่อปี 2561

NEWS

SERVICES

ER & Resuscitation

ห้องฉุกเฉินให้การดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่อาการหนัก วิกฤต จนถึงผู้ป่วยเร่งด่วน .. 

ER – Observation unit

ห้องสำหรับสังเกตอาการได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ต้องการสังเกตอาการ ภายในเวลาไม่เกิน 48 ชม. ..

EMS Unit

เพื่อให้บริการประชาชนโดยรอบบริเวณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ..

welcome to ER Chula!

เรามุ่งผลิตแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีความสามารถสูง และมีความใฝ่รู้ คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางด้านงานบริการผู้ป่วย และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

รศ.นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร
หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

© 2017 EMERGENCY MEDICINE KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL